Historien

I asken etter torskeeventyret fikk Arctic Seafood group AS nye eiere i 2013, og selskapets moderne historie begynner.

ASG er et vekstselskap med store ambisjoner som ønsker vekst med bærekraft, miljø og fiskevelferd i fokus. Vi nådde en viktig milepæle ved å Debio-godkjennes som økologisk lakseprodusent i 2020.

Mørkvedbukta AS har mulighet til påvekst på 3,8 millioner torskyngel i 2023. Vi gjennomførte vår første prøveklekking av torsk med rogn fra Nofima i 2021, og planlegger å skalere forsøket gradvis opp fremover. Vi produserte rognkjeks frem til Høst 2022, men satser nå fult og helt på torsk på vårt landanlegg

Organic seafarm gjorde en større investering ved auksjonen i 2022 og har nå 1856 MTB fordelt på 3 konsesjoner. Vi fortsetter vår satsning på økologisk produksjon av laks, og jobber langsiktig for å stadig forbedre fiskevelferd, drift, og for å fortsette et utrettelig arbeid mot en bærekraftig oppdrett.

Fremtiden

I fremtiden planlegger vi for en markant vekst:

  • Produksjon av laks gjennom samlokaliseringsavtaler, deltagelse på kommende auksjoner på laks og potensielle særtillatelser med samarbeidspartnere
  • Fortsette vår samarbeidsstrategi med de beste oppdretterne i vår region
  • Økt kapasitet på tilvekst av torsk i Mørkvedbukta, og med en mulig fremtidig utbygging som kan gi potensielt 8 millioner utsettingsklare torsk årlig
  • Nye lokaliteter og konsesjoner for oppdrett av torsk i sjø. Leveres søknader på 2 lokaliteter i mars 2021, og 3 lokaliteter til november 2021. Det gir et potensielt produksjonsvolum på 10 000 Tonn årlig. For 2022 er målsettingen å doble dette antallet lokaliteter

Hvor dere kan besøke oss

Mørkvedbukta AS

Nygårdsjøen landbase

Hovedkontor ASG

Våre lokaliteter